Zarząd:
Przewodnicząca – Józefczyk Bogusława
Wiceprzewodnicząca – Wolska Halina
Sekretarz – Nowak Beata
Członek – Książkiewicz Zofia
Członek – Witkowska Krystyna

Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach powstało jeszcze przed II wojną światową. Przez wiele lat Panie prężnie działały odnosząc sukcesy w gminie, województwie i kraju. I tak w 1975 r. Koło Gospodyń z Czyżowic zajęło I miejsce w województwie w konkursie na najlepsze Koło Gospodyń. Z kolei najnowszym osiągnięciem Pań jest zajęcie I miejsca w powiecie w konkursie na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w 2014 roku organizowanym przez Echo Dnia.

Obecnie Koło liczy 26 członkiń, a aktualny zarząd pełni swoją rolę nieprzerwanie od 2003r. Panie kontynuują wieloletnie tradycje uczestnicząc w dożynkach, imprezach gminnych, uroczystościach kościelnych, spotkaniach z okazji Dnia Kobiet, licznych festynach–między innymi w Festynie Zdrowia w ZSZ Odonowie czy w cyklu spotkań kobiet pod nazwą „Babiniec”.

Chlubą Gospodyń z Czyżowic są starannie wykonane, tradycyjne wieńce dożynkowe, które odnoszą sukcesy nie tylko na szczeblu gminnym czy powiatowym, ale nawet wojewódzkim. W 2013 r. wieniec z Czyżowic reprezentował powiat kazimierski na Dożynkach Wojewódzkich w Bogorii, skąd wrócił z wyróżnieniem.

Ponadto Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wspierają swych mężów, synów i kolegów tworzących Grupę Kolędniczą z Czyżowic. Współpraca opiera się przede wszystkim na wsparciu w przygotowywaniu występów czy własnoręcznym przygotowywaniu i odnawianiu strojów dla kolędników.

Dodatkowo chętni mogą w Czyżowicach wypożyczyć naczynia na wesela, komunie czy inne uroczystości, bowiem od wielu lat Koło Gospodyń prowadzi wypożyczalnie, której obsługą zajmuje się pani Halina Wolska.