Kontakt z sołectwem :
Sołtys/Radny: Książkiewicz Stanisław 41 35 11 146
Koło Gospodyń: Józefczyk Bogusława 41 35 11 140