Sołtys:
Książkiewicz Stanisław

Z-ca sołtysa:
Chaber Stanisław

Radna Gminy Bejsce:
Grudzień Sylwia

Rada Sołecka:
Fular Lucyna
Kurek Piotr
Nowak Beata

Komisja rewizyjna:
Kozioł Halina
Janus Tomasz
Nowak Beata

Przewodniczący Rady Parafialnej:
Chaber Stanisław

Historia Sołectwa

Pierwsza wzmianka o wsi Czyżowice pojawiła się w „Liber beneficiorum” Jana Długosza czyli zapewne pod koniec XIV wieku. W 1414 roku Czyżowice należały do Tomasza Niedźwiedzia h. Strykoń a od 1460 roku wieś stała się częścią majątku Młodziejowskich czyli Jana Szafrańca Młodziejowskiego następnie Stanisława Młodziejowskiego, a w 1579 r. należała do majatku Jana Grodowskiego h. Lis syna Mikołaja Grodowskiego i Anny z Młodziejowskich. W XVIII wieku Czyżowice stanowiły własność Hieronima Sanguszki h.Pogonia. We wsi był folwark wchodzący w skład dóbr bejskich.

We wsi znajduje się kapliczka zwana „studzienką”, jak głosi legenda, za czasów kiedy we wsi rezydował dziedzic na jednym z dworskich pól biło źródło wody. Ludzie czerpali wodę zmęczeni pracami polowymi. Cała legenda związana z kapliczką znajduje się z zakładce o niej.

foto1

Źródło: Fotografia z archiwum prywatnego mieszkańców.

W Czyżowicach znajduje się Publiczne Gimnazjum. W wyniku reformy w roku szkolnym 1999/2000 uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w gimnazjum. W pierwszych dwóch latach gimnazjum mieściło się w budynku szkoły podstawowej w Bejscach. W maju 2001 roku przeniesiono szkołę do Czyżowic.

Pierwsze zapiski świadczące o prowadzeniu działalności edukacyjnej w Czyżowicach są z kilku lat po powstaniu styczniowym, czyli pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku.

Ślady szkoły w tej miejscowości znajdują się również w „Raporcie” do Naczelnika Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej z 1887 roku. Lekcje odbywały się wówczas w wynajętej izbie chłopskiej. Dokładniejsze wiadomości znajdują się w zakładce o gimnazjum.

foto2

Źródło: Fotografia z archiwum prywatnego mieszkańców.